Hvordan

Change Management modellen

 

Analysefasen

Når analysefasen er færdig står du med et grundigt overblik over forandringen, og hvordan du kan planlægge den.

 

Planlægningsfasen

Når planlægningsfasen er færdig vil du have en plan for din forandring. Den plan skal naturligvis gennemgås og revideres flere gang i løbet af projektet. Forandringer er ikke forudsigelige og lineære forløb, men en god plan giver et godt udgangspunkt.

 

Gennemførelsesfasen

Når gennemførselsfasen er slut arbejder du med en organisation, som har forandret sig og indarbejdet forandringerne i de daglige arbejdsgange. En organisation som støtter op om forandringen og forstår hvorfor den giver mening for dem personligt, for deres team/afdeling og for hele organisationen.

 

Afslutningsfasen

Når denne fase er gennemført bør du stå med en organisation som kan selv, og også en organisation som har lært af forandringsforløbet og er bedre til at arbejde struktureret med forandringer fremadrettet.

I mit arbejde bruger jeg Change Management leverancemodellen som er udviklet af Ministry of Change. Den giver dig en model for at arbejde struktureret med forandringsledelse. Det giver dig også samtidig evnen til ikke blot at gennemfører et projekt, men også at sikre succes med den organisatoriske implementering.

 

Fordelen ved at have en change management leverancemodel er ud over at man får en fælles forståelse af change management, at det bliver helt tydeligt hvad en change manager leverer ind til projektet, og hvilken værdi change manageren skaber.

 

Kontakt mig for at høre hvordan vi sammen kan implementerer en change management leverancemodel hos jer.

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED | MINISTRY OF CHANGE | iNFO@MINISTRYOFCHANGE.DK

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS